Facebook

Instagram

youTube

DOLFY

Hepa supp tm Reno Pro tm

Dolfy werd naar de kliniek gebracht omdat hij minder energie had en minder at. Uit een bloedonderzoek bleek dat hij een ernstige nierinsufficiëntie had en cholestase. De nierwaarden waren zeer hoog: ureum 1,78g/l (norm: 0,19 tot 0,60g/l) en creatinine 38,8 mg/l (norm: 3,1 tot 14 mg/l). De waarden voor de enzymen ALKP waren 244 u/l (max. 130 u/l). Dolfy werd dus opgenomen in het ziekenhuis en kreeg gedurende 3 dagen een perfusie. Eens zijn toestand terug stabiel was, is hij terug naar huis gekeerd met 2 behandelingen van Miloa: Reno Pro TM voor de nierinsufficiëntie en Hepa Supp TM tegen de cholestase. Voor beide behandelingen kreeg hij een ½ tablet per dag toegediend. Is Dolfy in de kliniek op controle gekomen. Hij heeft zijn normale energiepeil en zijn eetlust teruggevonden. Hij is gewicht bijgekomen, van 5,5kg naar 5,850kg. Er werd bloed afgenomen voor een controleonderzoek. De nier-en leverwaarden zitten terug binnen de normen. Het ureumgehalte is gedaald naar 0,14 g/l, het creatininegehalte naar 8 mg/l en het ALKP-gehalte naar 59 u/l. De behandelingen met Reno Pro TM en Hepa Supp TM zullen dus op lange termijn worden verdergezet. Om de 3 maanden zal bloed worden afgenomen om te controleren of alle waarden binnen de normen blijven.

Dokter Vinciane Pirotte - Dierenkliniek du Levant in Ligny-en-Barrois