» PRIVACY POLICY

Facebook

Instagram

youTube

PRIVACY POLICY

Inleiding

Door de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het noodzakelijk extra aandacht te besteden aan de bescherming van het privéleven. Daarom verbinden wij ons ertoe om uiterst vertrouwelijk om te gaan met alle persoonlijke gegevens die wij inzamelen.

Inzameling van persoonlijke gegevens

Wij zamelen volgende gegevens in:

 • Naam
 • Voornaam
 • Stad
 • Land
 • Elektronisch adres
 • Telefoonnummer
 • Beroep

De inzameling van persoonlijke gegevens gebeurt via de formulieren en via de interactiviteit die tot stand komt tussen u en onze website. Wij gebruiken eveneens, zoals vermeld in de volgende sectie, cookies en/of log files om informatie over u te verzamelen.

Formulieren en interactiviteit

Uw persoonlijke gegevens worden ingezameld via formulieren, te weten:

 • Inschrijvingsformulier op de website
 • Wedstrijd

De zo ingezamelde gegevens gebruiken wij voor volgende doeleinden:

 • Informatie / Reclame aanbiedingen
 • Contact
 • Beheer van de website (voorstelling, organisatie)

Uw gegevens worden eveneens ingezameld via de interactiviteit die tot stand kan komen tussen u en onze website, op volgende manier:

 • Forum of discussieruimte
 • Commentaren
 • Informatie of reclame aanbiedingen
 • Log files en cookies

Wij verzamelen bepaalde gegevens in via log files en cookies. Het gaat voornamelijk om volgende informatie:

 • IP adres
 • Exploitatie systeem
 • Bezochte pagina’s en opzoektermen
 • Uur en dag van inloggen

Het gebruik van zulke bestanden laat ons toe:

 • Verbeteren van de service en persoonlijker onthaal
 • Opstellen van statistieken

Recht van verzet en verwijdering

Wij verbinden ons ertoe uw recht van verzet en verwijdering te respecteren wat betreft uw persoonlijke gegevens. Het recht van verzet moet begrepen worden als de mogelijkheid voor de internetgebruikers te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt met het oog op bepaalde doeleinden die worden vermeld tijdens het inzamelen.
Het recht van verwijdering moet begrepen worden als de mogelijkheid voor de internetgebruikers te vragen dat hun persoonlijke gegevens niet meer voorkomen op bijvoorbeeld verdeellijsten.

Gebruik maken van deze rechten kan via:

 • Adres: Résidence du Bois Madame, 7 in 4130 Esneux – Belgïe
 • E-mail: info@miloa.eu
 • Telefoon: +32 4 355 29 41

Recht van toegang

Wij verbinden ons ertoe een recht van toegang en rechtzetting te respecteren tegenover de betrokken personen die de hen betreffende informatie wensen te raadplegen, wijzigen of verwijderen.

Gebruik maken van dit recht kan via:

 • Adres: Résidence du Bois Madame, 7 in 4130 Esneux – Belgïe
 • E-mail: info@miloa.eu
 • Telefoon: +32 4 355 29 41

Veiligheid

De persoonlijke gegevens die wij inzamelen, worden bewaard in een beveiligde omgeving. De personen die voor ons werken, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te verzekeren hebben wij volgende maatregelen ingesteld:

 • Beheer van de toegang – gemachtigd persoon
 • Beheer van de toegang – betrokken persoon
 • Back-up
 • Identificatie / paswoord
 • Firewalls

Wij verbinden ons ertoe een hoog niveau van vertrouwelijkheid in stand te houden door het integreren van de meest recente technologische ontwikkelingen die de vertrouwelijkheid van uw transacties kunnen verzekeren. Omdat geen enkel mechanisme een maximale veiligheid biedt, is er altijd een zeker risico verbonden aan het gebruik van het internet om persoonlijke gegevens door te geven.

Wetgeving

Wij verbinden ons ertoe alle geformuleerde wettelijke beschikkingen met betrekking tot de bescherming van de gegevens van persoonlijke aard te respecteren.