Facebook

Instagram

youTube

Kunnen er nevenwerkingen optreden?

De gebruikte planten, plantenassociaties en de samenstelling zelf van de tabletten zijn gegarandeerd veilig voor uw dieren. Miloa gebruikt geen planten die nevenwerkingen kunnen hebben of ongewenste reacties kunnen uitlokken.