Facebook

Instagram

youTube

ULYSSE

Anti Ageing tm

Ulysse is een Shih Tzu van 15 jaar die bij ons is binnengebracht voor evenwichts- en gedragsstoornissen. Ons onderzoek zette ons op het spoor van een neurologische aandoening binnen de schedel. We hebben dus een IRM van de hersenen laten uitvoeren. Daarop konden we duidelijk de aanwezigheid zien van een dikke cyste die aanleiding gaf tot een verhoogde druk binnen de schedel. Een bloeddrukverlagende behandeling werd opgestart. Daarna hebben we hem terug gezien omdat hij 's nachts veel jankte. Dat gejank kon te maken hebben met de cyste, maar ook met een vorm van hersenaftakeling gezien zijn leeftijd, ofwel met de twee. We hebben dan Anti-Ageing TM geprobeerd omdat we geen andere geneesmiddelen hadden die een invloed konden hebben op de cyste. Ulysse neemt de tabletten nu sinds 2 maanden en het nachtelijke gejank is opgehouden.

Dokter Daniel-Lesnard in Chanteloup en Brie