» Socialisatie

Facebook

Instagram

youTube

Socialisatie

HOE ORGANISEERT U DE ONTMOETING TUSSEN EEN NIEUW HUISDIER EN EEN INWONEND DIER?

De beste oplossing is om heel jonge dieren te kiezen. Het is inderdaad vrij gemakkelijk om een pup en een katje bij elkaar te zetten, of twee pups of twee katjes, en deze harmonieus te laten samenleven… voor volwassen dieren is dat ingewikkelder.

SOCIALISATIE TUSSEN 2 KATTEN

U hebt een volwassen kat en u wilt een nieuw katje adopteren. U zult de ontmoeting tussen de twee dieren moeten «organiseren» om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Katten zijn inderdaad territoriaal van aard en verdragen niet (of weinig) dat hun territorium wordt betreden. Daarom stoort het hen als een nieuwe zetel, een ander dier of een persoon hun leefomgeving binnendringt. Soms verloopt de aanpassing vlot, andere keren is dat helemaal niet het geval. Op die momenten kunnen problemen van urinemarkering of gekrab zich voordoen.

  • Fase 1

  • Indirecte ontmoetingen: de katten worden niet fysiek bij elkaar gezet, maar alleen in contact gebracht van de geur van de andere kat. De nieuwe kat zet haar eerste stappen in een kamer van het huis. Ze snuift de geur van het inwonende dier, terwijl dat apart wordt gehouden in een andere ruimte. Na 1 uur worden de katten van ruimte gewisseld. De nieuwe kat wordt afgezonderd en de inwonende neemt opnieuw bezit van haar territorium dat ze gaat doorlopen. Ze zal de geur van de nieuwe kat leren kennen. Het is een manier om de andere kat te ontmoeten en te ontdekken, zonder vechten, blazen of vluchten. Dit experiment wordt verschillende keren herhaald.

  • Fase 2

  • Dichtere indirecte ontmoetingen: de nieuwe kat wordt in een bench/hok gezet zodat de inwonende kat het dier kan komen inspecteren en identificeren zonder risico op vechten. Ze kunnen elkaar ruiken en zien. De rollen kunnen ook worden omgedraaid zodat elke kat op haar beurt haar leefomgeving kan ontdekken in aanwezigheid van de andere.

  • Fase 3

  • Directe ontmoetingen: de 2 katten bevinden zich in dezelfde ruimte MAAR hebben elk de mogelijkheid om te vluchten of zich te verstoppen. Katten zijn van nature geen vechtersbazen. Ze nemen liever wat afstand en observeren. Daarom is het zo belangrijk om verstopplaatsjes en «uitkijkpostjes» te voorzien.

Om de dingen te vereenvoudigen en vriendelijke ontmoetingen te bevorderen, is het heel nuttig om kalmerende essentiële oliën in de ruimte te verstuiven. Zen Miloa TM kalmeert dieren en verstoort de waarneming van olfactorische stresshormonen en dat zorgt voor minder angst.

TUSSEN 2 HONDEN

Als de nieuwkomer een pup is, bestaat er veel kans dat alles vlot verloopt. De ontmoeting wordt georganiseerd in een «open» omgeving, wat betekent op een ruime plek zoals een park, een tuin of een grote ruimte zodat elke hond afstand kan houden als hij dat wil. Een spel werkt uitstekend om een kennismaking te bevorderen, in tegenstelling tot voeding die eerder een bron is van jaloezie en gegrom. Een ontmoeting wordt dan één groot spel waaraan iedereen kan deelnemen. Als u erin slaagt van deze momenten « positieve » en aangename ervaringen te maken, dan gaan de honden ze ook echt leuk vinden. Een wandeling kan ook een perfect moment zijn om een ontmoeting te organiseren.

De ontmoeting tussen 2 volwassen honden is delicater. Men gaat op dezelfde manier tewerk via het organiseren van wandelingen en spelletjes. De honden genieten van de activiteiten terwijl ze samen zijn. Voor meer individuele activiteiten zoals eten, slapen, knuffelen is het beter de honden niet te dwingen om dat samen te doen. Het mag wel als ze het zelf willen. Ze kiezen er zelf voor om uit dezelfde voederbak te eten of in dezelfde mand te slapen. Dat mag echt niet geforceerd worden. Ten slotte moet ook worden aanvaard, ook als is dat moeilijk, dat twee honden niet met elkaar overeen kunnen komen. Bij sommige lukt het juist om naast elkaar te leven zonder ooit echt vrienden te worden.

TUSSEN EEN KAT EN EEN HOND

Een katje door een volwassen hond laten adopteren is vrij gemakkelijk. Een pup door een volwassen kat laten adopteren ligt al iets moeilijker, maar blijft wel mogelijk als de hierboven beschreven technieken worden gevolgd. Een volwassen hond en een volwassen kat, die elkaar niet kennen, bij elkaar zetten, kan wél een delicatere opgave blijken. Een groot deel hangt af van de mate waarin ze met andere diersoorten hebben kunnen socialiseren. Als uw hond altijd heeft samengewoond met katten, is de kans groot dat hij een andere kat ook tolereert. En op dezelfde manier zal ook een kat die altijd in contact met honden heeft geleefd, gemakkelijker een andere hond aanvaarden voor zover deze kalm is, niet te opdringerig en niet te druk.

In elk geval mag het contact nooit worden geforceerd. Het is noodzakelijk de dieren genoeg tijd te laten om zich te kunnen aanpassen! Een ontmoeting wordt niet geregeld op 2 minuten, er is geduld voor nodig en Zen Miloa TM kan een goede hulp zijn.

 

Dokter Eric Witvrouw
DMV | Dierenarts gedragstherapeut
Centre Vétérinaire ÉducaVet’s
Website

Betrokken Miloa producten: