» Oregano

Facebook

Instagram

youTube

Oregano

ORIGANUM COMPACTUM

Oregano of Origanum compactum is een aromatische plant die behoort tot de familie van de Lamiaceae en afkomstig is uit Noord-Afrika, meer bepaald uit de Maghreb. De plant wordt veel geteeld en gebruikt in Marokko. De essentiële olie van Oregano wordt gewonnen uit de bloeitoppen.

KENMERKEN

Traditioneel wordt de olie aangewend voor zijn infectiewerende eigenschappen op het niveau van de luchtwegen, de urinewegen of de darmen en voor infectieuze en parasitaire dermatosen zoals schurft, mycose, tinea en abcessen. De olie werkt ook versterkend en stimulerend. De belangrijkste bestanddelen zijn carvacrol en thymol.

EIGENSCHAPPEN

  • Antibacteriële werking:

Essentiële olie van Oregano vertoont een antibacteriële werking tegen S. pyogenes, P. aeruginosa, S. thyphimurium, S. enteritidis, K. pneumoniae, B. bronchiseptica, E. faecalis, L. monocytogenes, S. epidermidis. De olie remt de groei van aviaire stammen van E. Coli die resistent zijn tegen colistine en enrofloxacine (MAYAUD & al., 2008 ; BOUHDID & al., 2009 ; BOUYAHYA & al., 2020).

De olie heeft een betere remmende werking op de groei van E.Coli en B. subtilis dan streptomycine en chloramphenicol. De olie induceert grotere inhibitiezones dan de twee antibiotica die werden gebruikt als positieve controle. Uit deze studie bleek dat de uit bloemen gewonnen essentiële olie doeltreffender werkt dan de olie die wordt verkregen uit planten na de bloeitijd (BOUYAHYA & al., 2019).

Deze antibacteriële werking wordt in verband gebracht met een door carvacrol veroorzaakte verhoogde membraanpermeabiliteit van de bacteriën en dat zorgt voor een vermindering van de integriteit. Deze verzwakking van het membraan leidt tot onder andere verlies van kaliumionen, schade aan het DNA en verstoring van de ATP- en proteïneproductie. Thymol en carvacrol verminderen bovendien de vorming van biofilms door bacteriën (BOUHDID & al., 2009 ; BOUYAHYA & al., 2019 ; BOUYAHYA & al., 2020).

Bij S. aureus vermindert essentiële olie van Oregano de expressie van genen die verantwoordelijk zijn voor de productie van enterotoxines A, C en E (BOUYAHYA & al., 2020).

  • Schimmelwerende werking:

Uit studies op Penicillium digitatum bleek dat Oregano extract tot 83 % van de groei van deze schimmel afremt (BOUYAHYA & al., 2020).

Essentiële olie van Oregano remt eveneens in vitro de groei van Botrytis cinerea bij een zeer zwakke concentratie (BOUCHRA & al., 2003).

  • Insectwerende werking:

Essentiële olie van Oregano heeft een dosisafhankelijke dodelijke werking op de larven, eieren en volwassen exemplaren van Tetranychus urticae, een mijt die grote schade aan planten aanricht. Bij een concentratie van 4 % zorgt de olie voor een mortaliteit van 100% op alle ontwikkelingsstadia (BOUYAHYA & al., 2020). De olie is ook doeltreffend tegen Spodoptera littorali, een vlinder waarvan de rupsen bepaalde soorten plantages vernietigen (BOUYAHYA & al., 2020).

  • Antioxiderende werking:

Essentiële olie van Oregano vertoont een goede antioxiderende werking bij de DPPH test dankzij het hoge gehalte aan carvacrol en thymol. De doeltreffendheid ervan is vergelijkbaar met die van vitamine C (EL BABILI & al., 2011 ; BOUYAHYA & al., 2020).