» Palmarosa

Facebook

Instagram

youTube

Palmarosa

CYMBOPOGON MARTINII

Palmarosa Cymbopogon martinii is een grassoort die heel hoog kan worden en behoort tot de familie van de Poaceae. De plant is afkomstig uit India en Nepal en wordt ook wel Indische geranium genoemd vanwege de bloemtrossen die lijken op die van de geranium. De geur van het blad en de bloem doen denken aan een roosachtig parfum.

KENMERKEN

Palmarosa wordt in de traditionele Indische geneeskunde gebruikt sinds duizenden jaren omwille van haar versterkende, antiseptische en wondhelende eigenschappen.

De plant bevat diverse chemische bestanddelen waaronder monoterpeenalcoholen (70 tot 85 % geraniol), esters zoals geranylacetaat (7 tot 9%), monoterpenen en sesquiterpenen. De essentiële olie van palmarosa heeft talrijke heilzame eigenschappen.

EIGENSCHAPPEN

  • Antibacteriële werking:

Essentiële olie van palmarosa vertoont een remmende werking tegenover meerdere gramnegatieve en grampositieve bacteriën waaronder met name Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Salmonella Enteritidis en Escherichia coli. De inhoudsstof geraniol is verantwoordelijk voor dit brede spectrum aan antibacteriële effecten e (MURBACH TELES ANDRADE & al., 2016).

Het geïsoleerde geraniol van palmarosa vertoont eveneens een remmend effect op de enterotoxinogene stammen van Escherichia coli entérotoxinogènes (DUBREUIL, 2013).

Daarnaast hebben essentiële olie van palmarosa en geraniol een antimicrobe werking tegen Propionibacterium acnes zonder modulering van de immuunrespons van de helper T-lymfocyten (Th) 1 en Th17 die gestimuleerd worden door deze bacterie. Dat is intéressant omdat dit micro-organisme dat ook wel Cutibacterium acnes ewordt genoemd, in verband wordt gebracht met de pathogenese van acne (ANDRADE & al., 2016).

Bovendien zorgen ze voor een modificatie van het proteoom in de bacterie, en dat heeft een invloed op de eiwitinhoud die nodig is om de bacteriën te laten overleven en te doen groeien. Ze vertonen ook een anti-inflammatoire werking in de keratinocyten door stimulering van de productie van interleukine-10 (MURBACH TELES ANDRADE & al., 2018).

  • Antiparasitaire werking:

Essentiële olie van palmarosa heeft een antiparasitaire werking in vitrotegen trichostrongylidae afkomstig van natuurlijk geïnfecteerde schapen (95 % Haemonchus contortus en 5 % Trichostrogylus spp.). De remmende werking van de olie op deze parasieten werd aangetoond in verschillende testen waaronder het uitkomen van eieren, de ontwikkeling van larven, de inhibitie van de voeding en de migratie van het larvenomhulsel (KATIKI & al., 2011). Er wordt een antiparasitair effect in vitro vastgesteld tegen de rondworm Caenorhabditis elegans (KUMARAN & al., 2003).

  • Schimmeldodende werking:

Essentiële olie van palmarosa heeft een breed spectrum van schimmeldodende effecten in vitro. Zo remt ze de groei van Tricophyton Tricophyton (T) rubrum et de Microsporum (M) gypseum met remmende minimale concentraties die lager zijn dan die van griseofulvine, ketoconazol en fluconazol. Ook heeft ze een schimmeldodende werking tegen Aspergillus (A) flavus, A. niger, A. fumigatus, Microspoum audouni, M. nanum, Tricophyton mentagrophytes, T. verrucosum en T. violaceum (DELESPAUL & al., 2000 ; PRASAD & al., 2010). Ze remt de activiteit van de elastase en keratinase enzymen van Aspergillus fumigatus en van Trichophyton rubrum. Dat is intéressant omdat we weten dat de productie van elastasen en keratinasen betrokken is bij de pathogenese van infecties met Aspergillus en Tricophyton (KHAN & AHMAD, 2011).

De olie heeft eveneens en schimmelwerende werking in vitro tegen verschillende stammen van Candida albicans, met een beter resultaat dan fluconazol en amfotericine B op resistente stammen (KHAN & al., 2012). Daarnaast heeft eugenol een antibiofilm activiteit tegenover Candida albicans. De doeltreffendheid ervan is hoger dan die van amfotericine B en van fluconazol (KHAN & AHMAD, 2012).

Daarnaast werkt de olie in vivo zeer doeltreffend tegen oppervlakkige schimmelwonden bij proefdieren. Ze vermindert roodheid van de huid, de ernst van de wonden en het verschijnen van dermatofyten wanneer ze op de huid wordt aangebracht (PRASAD & al., 2010).

  • Kankerwerende werking:

Geraniol vertoont een kankerwerende werking in vitro en in vivo tegenover verschillende soorten van kanker.

Het vermindert de ontwikkeling van colonkanker geïnduceerd door dimethylhydrazine in vivo bij ratten. Het vermindert het aantal haarden van afwijkende crypten en verhoogt het niveau van apoptose in het colon (VIEIRA & al., 2011).

Geraniol inhibeert de tumorgroei van kankercellen in de long in vitro, tegelijkertijd met een inductie van apoptose in vivo (GALLE & al., 2014).

Bovendien bezit geraniol antiproliferatieve eigenschappen in vitro in de lijnen van levercelcarcinoom (GALLE & al., 2020). De kankerremmende werking houdt deels verband met zijn anti-angiogene activiteit in tumoren (WITTIG & al., 2015).

  • Anti-inflammatoire werking:

Essentiële olie van palmarosa en geraniol hebben een anti-inflammatoire en immunomodulerende werking door verhoging van de productie van interleukine-10 in in vitro gecultiveerde menselijke monocyten (MURBACH TELES ANDRADE & al., 2014).

Geraniol werkt ontstekingsremmend in macrofagen die in vitro werden geactiveerd met lipopolysaccharide (LPS), door inhibitie van talrijke pro-inflammatoire mediatoren: het inhibeert de productie van stikstofoxide en van prostaglandine E2 op dosisafhankelijke wijze, het vermindert de niveaus van expressie van de genen en de eiwitten van cyclooxygenase-2 geïnduceerd door LPS, en vermindert de activatie van de nucleaire factor κB (SU & al., 2010).

Daarnaast vermindert geraniol de activatie van menselijke neutrofielen die wordt gemeten via de reactie van adherentie geïnduceerd door de tumorale necrosefactor alfa (TNF-a) in vitro (ABE & al., 2003).

Betrokken Miloa producten: