» Passiebloem

Facebook

Instagram

youTube

Passiebloem

PASSIFLORA INCARNATA

Passiebloem maakt deel uit van de familie van de Passifloraceae. Het is een klimplant met een stengel die oorspronkelijk afkomstig is van Noord- en Zuid-Amerika.

De Passiebloem kreeg haar naam omdat elk deel van de plant herinnert aan de Passie (lijden) van Christus: de rank staat voor de geseling, het blad staat voor de lans en de 3 stampers doen denken aan de kruisigingsspijkers.

Passiebloem wordt al jarenlang gebruikt bij het behandelen van slapeloosheid, angstigheid, epilepsie, astma en ontwenningsverschijnselen na verslaving aan sigaretten of (hard)drugs. De bovengrondse delen worden gedroogd gebruikt.

KENMERKEN

Passiebloem bevat alkaloïden (harmal, harmine), flavonen (vitexine, shaftoside), flavonoïden (kaempferol, quercetine, chrysine, apigenine, luteolol), fenolzuren, cumarinen en fytosterolen.

Harmine is een krachtige mono-amine oxidase remmer. Apigenine is een competitief ligand voor centrale benzodiazepinereceptoren.

EIGENSCHAPPEN

  • Anxiolytische en sedatieve werking:

Volgens DHAWAN & al (2001) hebben de bladeren, de bloem en de hele plant anxiolytische eigenschappen.

In een onderzoek met 36 personen met een gegeneraliseerde angststoornis, die ofwel een behandeling kregen op basis van oxazepam, ofwel een behandeling op basis van passiebloem, toonden de resultaten na 4 weken geen enkel verschil tussen de 2 behandelingen. Dat betekent dat er een evenwaardige doeltreffendheid bestaat tussen benzodiazepinen en passiebloem. Hoewel het effect minder snel is bij passiebloem dan bij benzodiazepinen, zijn de patiënten van de groep met passiebloem toch meer tevreden omdat ze minder melding maken van de impact op hun prestaties op het werk (LAKHAN & VIEIRA 2010).

Verschillende studies tonen de angstwerende werking aan van passiebloem dankzij een GABAergisch effect. Bij muizen die in een labyrint worden gezet en 375 mg/kg extract krijgen, is de werking vergelijkbaar met die van diazepam (GRUNDMANN & al, 2018). Voor APPEL & al (2011) zijn de verschillende effecten van passiebloem toe te schrijven aan de modulatie van het GABAsysteem, de affiniteit voor de GABA A- en B-receptoren, en de inhibitie van de wederopname van GABA.

Bij een studie die werd uitgevoerd bij 40 patiënten die een tandoperatie moesten ondergaan, kregen deze ofwel midazolam ofwel Passiebloem 30 minuten voor de medische ingreep. Er werd hen een vragenlijst gegeven. Hun zuurstofverzadiging, hartslag en bloeddruk werden gemeten tijdens de operatie. Resultaat: er is geen significant verschil tussen de twee protocols voor alle geregistreerde resultaten. Passiebloem toont een anxiolytische werking die vergelijkbaar is met die van midazolam (DANTAS & al, 2017).

  • Krampstillende werking:

De werking van passiebloem kan worden geremd door de antagonisten van benzodiazepinen, wat betekent dat er een sterke relatie is tussen benzodiazepine-receptoren en passiebloem. De flavonoïden in passiebloem binden zich met een sterke affiniteit aan de sites van benzodiazepine-GABA-A-receptoren, maar op een andere manier dan de benzodiazepinen (ELSAS & al, 2010).

Bij mensen als bij muizen zijn epilepsie en depressie met elkaar verbonden. Er wordt vaak een depressieve toestand opgemerkt in de postictale fase.
Het grote nadeel is dat een depressiebestrijdend geneesmiddel de drempel om een epileptische aanval te krijgen, kan verlagen, en dat een anti-epilepticum (bv: Diazepam) kan leiden tot een depressie. De allopathie biedt geen oplossing voor dit dilemma. Daarom is het zo interessant om een beroep te doen op de fytotherapie en op Passiflora incarnata, die een kalmerende werking heeft op het centraal zenuwstelsel dankzij de flavonoïden (chrysine) en die functioneert als benzodiazepinereceptoren agonist.

Bovendien verhoogt passiebloem de GABA concentratie op het niveau van de neuronen in de hippocampus, en dankzij de alkaloïden (harmala), is het een antidepressivum door de inhibitie van Mono Amine Oxydase. Al deze werkingsmechanismen zorgen voor een verbetering van de depressieve episodes zonder de drempel om een aanval te krijgen, te verlagen.

Nog altijd in dezelfde studie kregen de muizen pentylenetetrazol om een epileptische toestand uit te lokken. Daarna kregen ze ofwel een placebo, ofwel Diazepam of passiebloem (150, 300 en 600 mg/kg). Bij de muizen die passiebloem kregen, liggen de gehaltes van serotonine en noradrenaline hoger dan in de controlegroep en dit dosisafhankelijk. Men ziet ook een vermindering van de ernst van de convulsieve aanvallen en van de duur van de immobiliteitsperiode (ook dosisafhankelijk). Hoewel Diazepam de ernst van de aanvallen sneller verbetert, verergert het de depressieve toestand en verhoogt het de immobiliteitsperiode (SINGH & al, 2012).

  • Verbetering van slaapstoornissen:

Bij mensen heeft een dubbelblind onderzoek met placebo aangetoond hoe doeltreffend thee van passiebloem is om slapeloosheid te bestrijden. Passiebloem verbetert de kwaliteit van de slaap beduidend beter in vergelijking met de placebo (NGAN & al, 2011).

Het is bewezen dat chronische slapeloosheid leidt tot wijzigingen in de hersenen die geheugenverlies kunnen veroorzaken vanwege de productie van ROS en ontstekingen. Aanhoudende slapeloosheid kan leiden tot de ziekte van Alzheimer. Vitexine is één van de actieve principes in Passiflora incarnata en speelt een belangrijke rol om de slaap te bevorderen. Er werd uitgetest wat het regelmatig toedienen van passiebloem kan doen om het geheugen te verbeteren door het bevorderen van neurogenese in de hippocampus bij muizen. De behandelde groep vertoont een verhoging van de neurotrofine factor (BDNF) in de hippocampus tegenover de niet behandelde groep.

Bovendien toont een kwantitatieve analyse van Tau-eiwitten (marker voor de ziekte van Alzheimer) dat de concentratie ervan beduidend lager ligt in de groep die passiebloem kreeg toegediend.

Passiebloem kan dus het geheugen en het aanleervermogen verbeteren en de ziekte van Alzheimer helpen voorkomen(KIM & al, 2019).

  • Verbetering van astma:

Vitexine vermindert de migratie van eosinofielen, neutrofielen en monocyten in het broncho-alveolaire vocht. Histologisch vermindert vitexine de infiltratie van leukocyten, de productie van mucus en longœdeem. Men ziet ook een vermindering van plasmatisch IgE.

Anxiolytic activity of aerial and underground parts of Passiflora incarnata (VENTURINI CL & al, 2018).

Betrokken Miloa producten: