» Ylang ylang

Facebook

Instagram

youTube

Ylang ylang

CANANGA ODORATA

Ylang ylang of Cananga odorata behoort tot de familie van de Annonaceae. Het is een boom die afkomstig is uit Indonesië en de Filippijnen. De geurige bloemen zijn de verklaring voor de grote populariteit van Ylang ylang en voor de invoer ervan in China, India, Afrika en Amerika.

Essentiële olie van de bloemen van Ylang ylang wordt vaak gebruikt in voeding, in de industrie en ook in de parfumerie en aromatherapie (TAN & al., 2015).

KENMERKEN

De olie bevat verschillende chemische stoffen zoals sesquiterpenen, monoterpenen (linalool, geraniol, linalylacetaat, geranylacetaat…), alifatische bestanddelen en fenylpropanoïden (TAN & al., 2015).

EIGENSCHAPPEN

  • Anxiolytische werking:

De blootstelling aan essentiële olie van Ylang ylang heeft een duidelijk anxiolytisch effect op mannelijke muizen maar niet op vrouwelijke. Bij mannelijke muizen verhoogt de olie inderdaad de locomotorische activiteit in verschillende gedragstesten zoals die van het verhoogd labyrint, het open veld en de licht/donker doos. De bestanddelen die uit de essentiële olie werden gehaald (benzylbenzoaat, linalool en benzylalcohol) vertoonden een anxiolytisch effect op de mannelijke individuen. De olie induceert aanzienlijk meer veranderingen van de neurotransmitters bij de mannetjes dan bij de vrouwtjes: ze vermindert de concentratie van dopamine in het striatum en verhoogt de concentratie van 5-hydroxytryptamine in de hippocampus van mannetjes. Volgens de auteurs is de oorzaak van het verschil in anxiolytische werking tussen de geslachten zeer complex, en verschillende verbindingen van Ylang ylang zouden van invloed kunnen zijn op meerdere signalisatiewegen (ZHANG & al., 2016).

De anxiolytische werking wordt in verband gebracht met de vermindering van het corticosterongehalte in het bloedplasma, met de inhibitie van de activering van de ERK1/2/CREB weg in de hippocampus en met de modulatie van het serotonine metabolisme in de hersenen (ZHANG & al., 2018).

Uit een onderzoek met 24 gezonde vrijwilligers bleek dat de deelnemers die essentiële olie van Ylang ylang inhaleren, zich alerter en aandachtiger voelen dan de individuen in de controlegroep. Ze ondervonden de geur als meer stimulerend dan de individuen in de controlegroep. Daarnaast vermindert de olie aanzienlijk de bloeddruk en de hartslag. Zo komt een vermindering van de fysiologische activering overeen met een verhoging van de prikkeling op subjectief niveau. Bijgevolg stellen de auteurs dat deze effecten beter worden omschreven in termen van «harmonisering» dan van relaxatie/sedatie (HONGRATANAWORAKIT & BUCHBAUER, 2004).

In een ander onderzoek met 40 gezonde vrijwilligers toonden de auteurs aan dat de transdermale absorptie van essentiële olie van Ylang ylang zorgt voor een belangrijke vermindering van de bloeddruk en een belangrijke verhoging van de temperatuur van de huid. De behandelde individuen voelen zich kalmer en meer ontspannen dan de individuen in de controlegroep (HONGRATANAWORAKIT & BUCHBAUER, 2006). Deze resultaten komen overeen met die van een ander onderzoek met 29 gezonde mannen: het inhaleren van extracten van Ylang ylang vermindert in grote mate de systolische en diastolische bloeddruk, verlaagt de hartslag en het niveau van prikkeling (JUNG & al., 2013).

  • Antimicrobiële en antiparasitaire weking:

De extracten van schors van Ylang ylang vertonen een antimicrobiële werking tegen de bacteriën Propionibacterium acnes en Candida albicans. De activiteitsindex tegen P. acnes van het ethanolextract van Ylang ylang bedraagt 0,63 tegenover het antibioticum chlooramfenicol (KUSUMA &t al., 2014).

Daarnaast vertoonden verschillende geïsoleerde bestanddelen van de schors van Ylang ylang, met name O-methylmoschatoline, liriodenine en het 3,4-dihydroxybenzoëzuur, een antimicrobiële werking tegen onder andere de bacteriën Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa. Deze bestanddelen vertonen ook een schimmelwerende werking tegen Aspergillus niger en Candida albicans (RAHMAN & al., 2005).

Bovendien heeft essentiële olie van Ylang ylang een duidelijk remmend effect op verschillende stammen van Staphlycoccus aureus (MURBACH TELES ANDRADE & al., 2014).

De olie heeft ook een intense insectenwerende werking tegen de muggensoorten Culex quinquefasciatus Say (85-97% vlucht) en Anopheles minimus Theobald (97-99%) (SUKKANON & al., 2022).

  • Antioxiderende werking:

Extracten van Ylang ylang vertonen een duidelijke antioxiderende werking bij de DPPH test die bepaalt in welke mate een stof vrije radicalen kan vangen (CHOI & HWANG, 2005).

Essentiële olie van ylang ylang heeft ook een antioxiderende en antiradicalaire werking bij de bleektest met 𝛽-caroteen en de luminol-fotochemiluminescentie test (SACCHETTI & al., 2005).

  • Ontstekingsremmende werking:

Het methanolische extract van de bladeren van Ylang ylang remt het vrijkomen van stikstofmonoxide in de door lipopolysacchariden in vitro gestimuleerde macrofagen, wat wijst op een ontstekingsremmende werking (CHOI & HWANG, 2005).

Daarnaast heeft de orale inname van ethanolextract van de vrucht van Ylang ylang een belangrijke ontstekingsremmende werking in een model van door carraghenine geïnduceerd oedeem aan de poten bij ratten. Deze ontstekingsremmende werking aan dosissen van 100 mg/kg, 200 mg/kg en 400 mg/kg zorgt voor een inhibitie van 62,9 %, en dat is meer dan bij een standaard aspirine die zorgt voor een inhibitie van 60,14 % (MANIYAR & DEVI, 2017).

Dus wacht niet langer om de krachten te ontdekken van deze prachtige bloem met haar zachte en exotische geur!

Betrokken Miloa producten: