» Blaaswier

Facebook

Instagram

youTube

Blaaswier

FUCUS VESICULOSUS

Blaaswier of Fucus vesiculosus is een veel voorkomende bruinwiersoort die groeit in de koude en gematigde wateren van de kust- en sublitorale streken, langs de rotsige kusten van het noordelijk halfrond (Atlantische en Stille Oceaan, Kanaal, Noordzee en Baltische Zee) (CATARINO & al., 2018).

Blaaswier behoort tot de familie van de Fucaceae en leeft de helft van de tijd buiten het water. Het wier is dus onderhevig aan sterke schommelingen van temperatuur en zoutgehalte. Het wier bezit luchtblaasjes of drijfblaasjes, aerocysten genaamd, die het wier verticaal in het zeewater laten drijven om licht op te nemen, terwijl het blijft vastgehecht aan het substraat.

KENMERKEN

Blaaswier bevat verschillende chemische bestanddelen waaronder polyfenolen met een antibiotische werking zoals fucole en fucophloretole; polysachariden en slijmstoffen (12% alginezuur) ; mineralen zoals jodium (van 0,05 tot 0,1 %), broom, natrium en magnesium ; proteïnen (10 %) ; alle aminozuren (met inbegrip van tryptofaan, fenylalanine en leucine) ; carotenoïden; vitaminen A, B1, B2, B6, B12, PP, C, D3, E en K; fytohormonen (gibberellinen). Dankzij deze samenstelling heeft Blaaswier vele positieve eigenschappen voor de gezondheid.

Ten eerste zorgt het hoge gehalte aan polysachariden voor een bijzonder interessante antioxiderende werking (RUPEREZ & al., 2002). Het heeft een remmende werking op de proteasen en dat blijkt gezondheid bevorderend, gegeven hun rol bij schadelijke weefselvervorming bij verschillende ontstekingsziekten. Blaaswier heeft een anti-collagenase werking (remmende werking van 25%) en anti-elastase werking (remmende werking van 50%) (THRING & al., 2009).

Daarnaast heeft Blaaswier een beschermend effect op de maag. De fucoïdan polysachariden in de Fucus Vesiculosus remmen de hechting van Helicobacter pylori aan de epitheelcellen in de maag in vitro. Bovendien hebben extracten van Blaaswier een cytotoxisch effect op maagcarcinoomcellen (CHUA & al., 2015).

Blaaswier bevat talrijke polysachariden, waaronder fucoïdan, die een immunostimulerende rol spelen (KIM & al., 2011) en een antitumorale werking hebben in vitro op menselijke longkankercellen, via inhibitie van de signalisatiewegen ERK1/2, Akt-mTOR en NF-kB (LEE & al., 2012).

FOCUS OP ALGINATEN

Blaaswier heeft de bijzondere eigenschap een zeer hoog gehalte aan alginaten te bevatten, die polysachariden zijn met talrijke heilzame voordelen. De ophoping van alginaten in dit wier hangt sterk af van de seizoenschommelingen: het gehalte is gemiddeld 3 keer hoger in de zomer (23,97% van de droge materie) dan in de lente (8,40%) (OBLUCHINSKAIA & al., 2002 ; CATARINO & al., 2018).

Deze polysachariden hebben een heilzame werking voor het maag-darmkanaal omdat ze bijdragen tot het reguleren van de darmstroom en tegelijkertijd de groei stimuleren van microbiële soorten die weldoend zijn voor de darmhomeostase (BROWN & al., 2014).

Bij contact met het zure maagsap veranderen ze in een gel en vormen zo een drijvende mechanische barrière die zure oprispingen in de slokdarm verhindert (KIM, 2016). Zo bleek uit een meta-analyse die veertien placebogecontroleerde onderzoeken omvatte met 2095 patiënten, dat therapieën op basis van alginaten zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de symptomen bij patiënten met gastro-œsofageale reflux en met erosieve œsofagitis (LEIMAN & al., 2017).

Bovendien verhogen ze het verzadigingsgevoel na de maaltijd, verminderen ze het hongergevoel en de voedselinname, en helpen zo obesitas te bestrijden (JENSEN & al., 2011 ; 2012). Alginaten hebben ook een bloedsuikerverlagende en cholesterolverlagende werking, wat voordelig is in het kader van de preventie en behandeling van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en het metabool syndroom (TORSDOTTIR & al., 1991 ; WOLF & al., 2002 ; PAXMAN & al., 2008).

Betrokken Miloa producten: