» Reishi

Facebook

Instagram

youTube

Reishi

GANODERMA LUCIDUM

Deze paddestoel, die ook Lingzhi wordt genoemd in China of Japan, is een saprofyt die op dood of levend hout groeit in de gematigde en subtropische bossen van China, Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

Reishi wordt in de Chinese traditionele geneeskunde gebruikt sinds meer dan 2500 jaar voor de behandeling van chronische hepatitis, nefritis, verhoogde bloeddruk en kanker, en voor het stimuleren van de weerstand.

KENMERKEN

Reishi bevat meer dan 400 actieve bestanddelen, zowel in het vruchtlichaam als in de sporen of het mycelium, waaronder triterpenoïden, polysacchariden, stéroïden, vetzuren, proteïnes en talrijke mineralen en vitamines (Zn, Se, P, K, Ca, Mg, vit. B en D).

EIGENSCHAPPEN

  • Kankerwerende eigenschappen:

Verschillende molecules verklaren de antitumorale werking: lucidene zuren, ganoderische zuren en polysacchariden, Beta-D-glucans (zoals in Shiitaké). Het ganoderische zuur remt de groei van kankercellen in vitro en van metastasen in vivo door inhibitie van de MMPs, vermindering van de celmotiliteit en de celadhesie (CHEN & al, 2010). Het heeft een opvallende cytotoxiceit voor de cellen van de kankercellijnen, zoals Johnson & al, in 2010, hebben aangetoond bij prostaatkanker.

Wat de beta-glucanen betreft, is het stimuleren van het immuunsysteem het belangrijkste mechanisme van hun antitumorale werking (XU & al, 2011). Ze verbeteren de immuniteit, stimuleren de activiteit van de NK en de cytotoxische T-Lymfocyten en induceren apoptose van de kankercellen (ZHANG & al, 2007), ze stimuleren eveneens de B-lymfocyten en de dendritische cellen (PAN & al, 2013).

Bij muizen heeft het toedienen van Reishi gezorgd voor het tegengaan van de bijwerkingen van cyclofosfamide (die immunosuppressie veroorzaakt vanaf D3), doordat het zorgt voor een herstel van de functies in het beenmerg vanaf D5 en voor een herstel van de hematopoëse en van de synthese van T- en B-lymfocyten vanaf D8. Het verbetert de fagocytose en de antitumorale werking van de macrofagen en de NK rond D12 (XIAO-LING ZHU, 2006).

  • Immuunverhogende eigenschappen:

Bij paarden en bij pony’s werd bewezen dat een dagelijkse inname van Reishi leidt tot een verhoging van de immunitaire cellijn (CD4+, CD5+ et CD8+) maar ook van de humorale cellijn door het stimuleren van de synthese van antilichamen, naast het verminderen van de hepatische enzymen en het verhogen van de hemoglobine (SHAO-WEN LAI & al, 2004).

  • Antioxiderende eigenschappen:

Vrije radicalen worden geproduceerd door verschillende metabolische reacties en zorgen op termijn voor een versnelde veroudering van de cellen en schade aan het DNA.

Reishi stimuleert de enzymen die beschermen tegen vrije radicalen en de degradatie ervan veroorzaakt: de SOD, de Katalase en de Glutathion peroxydase (HASNAT & al, 2013).

  • Infectiewerende eigenschappen:

De polysacchariden van de ganoderma lucidum hebben een goed vermogen om de groei te remmen van de Bacillus cereus, de Enterobacter aerogenes, de Staphilococcus aureus, de E.coli en de Pseudomonas aeruginosa (KAMRA & al, 2012).

Volgens Heleno & al in 2013, heeft Ganoderma een betere bacteriewerende werking dan ampicilline en streptomycine tegen S.aureus en B.cereus.

Reishi wordt ook «paddestoel der onsterfelijkheid» genoemd. Dus, om gelukkig oud te worden weet u wat te doen!

Betrokken Miloa producten: