» Granaatappel

Facebook

Instagram

youTube

Granaatappel

PUNICA GRANATUM

Granaatappel maakt deel uit van de familie van de Punicaceae.Granaatappel is een struik die overvloedig aanwezig is in Noord-Afrika. De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Iran.

De vrucht is een dikke bes zo groot als een sinaasappel. In de fytotherapie wordt de vrucht van de struik gebruikt.

KENMERKEN

Granaatappel bevat vitamine C, polyfenolen waaronder ellagisch looizuur (ellagisch zuur, punicalagin, punicinezuur), anthocyanosides, flavonoïden (luteoline, quercetine), fenolzuren (koffiezuur, galluszuur).

EIGENSCHAPPEN

  • Hartbeschermende eigenschappen:

Granaatappel heeft de kracht om de activiteit van het angiotensine-converterend enzyme (ACE) te verminderen. Het kan de serumtiter van ACE met 36 % verminderen in 2 weken tijd. Dat is heel interessant omdat daardoor de bloeddruk kan dalen en de aggregatie van bloedplaatjes en lipide peroxidatie worden geremd. Het drinken van Granaatappelsap zorgt ook voor een verlaging van de bloeddruk met 5 %. Deze activiteit wordt vooral in verband gebracht met de antioxiderende eigenschappen (AVIRAM & al, 2000).

Het toedienen van Granaatappel aan ratten met diabetes van het type 1 heeft de heilzame werking van Granaatappel aangetoond. Bij dit experiment worden twee doseringen getest van 100 en 300 mg/kg oraal ingenomen. De resultaten zijn duidelijk met de 2 doseringen en zijn dosisafhankelijk. Granaatappel doet de bloedsuikerspiegel en de glycosurie dalen dankzij een sterke verhoging van de antioxiderende eigenschappen op het niveau van de pancreas (verhoging van SOD, van catalase en van glutathion reductase). Granaatappel vermindert polyurie, polydipsie en proteïnurie dankzij de verbetering van de oxidatieve status op het niveau van de nieren (verhoging van de concentraties van de antioxidatieve enzymes). Tenslotte, de remmende werking van het ACE van Granaatappel zorgt voor een verlaging van de bloeddruk en een bescherming van de nieren tegen bijkomende schade (MOHAN & al, 2009).

Een studie uit 2014 heeft aangetoond dat Granaatappel de cardiovasculaire risicofactoren doet dalen bij patiënten met nierdialyse. De toevoer van polyfenolen uit Granaatappel heeft anti-atherogene eigenschappen, verbetert de systolische bloeddruk, de triglyceridespiegel en HDL. Het proces waardoor Granaatappelsap de systolische bloeddruk vermindert, hangt samen met de capaciteit om de activiteit van ACE te verminderen (secundair aan de antioxiderende werking) of een directe werking op het serum ACE.

Bovendien veroorzaken reactieve zuurstofcomponenten een vaatvernauwing en een verhoging van de vaatweerstand. De antioxiderende eigenschappen van Granaatappel verminderen die en dat is zeer belangrijk. Granaatappel herstelt de endotheelfunctie en verlaagt de bloeddruk. De verlaging van de bloeddruk is ook het resultaat van de eigenschap van Granaatappel om stikstofmonoxide te beschermen tegen oxidatie en om de activiteit van NO-synthase te versterken (SHEMA-DIDI & al, 2014).

  • Verbetering van de sportieve prestaties:

Granaatappel bestrijdt oxidatieve stress die wordt veroorzaakt door intense fysieke inspanningen. Het versterkt het antioxiderende systeem en versnelt de fysieke recuperatie. Vanaf de 3 eerste minuten na het begin van de inspanning en gedurende de 48 uren volgend op het einde van de inspanning, vermindert Granaatappel malondialdehyde en verhoogt het de beschermingsenzymen, op aanzienlijke wijze tegenover de placebo (AMMAR & al, 2017).

Bij wielrenners van hoog niveau, die gedurende 15 dagen Granaatappel krijgen of een placebo, ziet men een stijging van de tijd om tot uitputting te komen en een stijging van de tijd om de ventilatiedrempel te bereiken in de groep die Granaatappel neemt en niet in de placebo groep. Na een submaximale inspanning verhoogt Granaatappel de resultaten van de prestaties en herstelt het de spierkracht van de beschadigde spieren (TORREGROSA-GARCIA & al, 2019).

Een andere studie bevestigt het feit dat Granaatappel antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen heeft die werken tijdens en na fysieke inspanningen. Granaatappel verbetert de cardiovasculaire respons tijdens de inspanning, verbetert het uithoudingsvermogen en de prestaties. Deze effecten zijn minder opvallend als er niet voldoende polyfenolen aanwezig zijn (<0,7g/ 0,5L) of als de Granaatappel minder dan 1 uur voor de inspanning wordt ingenomen (AMMAR & al, 2018).

  • Verbetering van de vruchtbaarheid bij mannetjes:

Een studie op groepen ratten die verschillende dosissen Granaatappel kregen tegenover een placebo, geeft zeer interessante resultaten op het niveau van de vruchtbaarheid bij mannetjes. Na 7 weken (duur van de spermatogenese bij ratten) ziet men inderdaad een verhoging van de concentratie van de zaadcellen, een verhoging van de motiliteit en een vermindering van het aantal abnormale zaadcellen in de groep die Granaatappel neemt. Bovendien is er een vermindering van de markers van oxidatieve stress (malondialdehyde) en een verhoging van het arsenaal voor antiradicalaire bescherming (glutathion, glutathion peroxidase en reductase, catalase en vitamine C) in de Granaatappel groep en niet in de placebo groep. Zaadcellen hebben een hoge concentratie aan poly-onverzadigde vetzuren en zijn heel gevoelig voor vrije radicalen. Granaatappel voorkomt schade en verbetert de spermatogenese dankzij de antioxiderende eigenschappen (TÜRK & al, 2007).

Bij bokken die een mengeling krijgen van Granaatappelpitten en gerst, stelt men eveneens vast dat het toedienen van Granaatappel de motiliteit en de levensvatbaarheid van de zaadcellen verbetert (ZAREPOURFARD & al, 2019).

  • Effecten op de vertering:

Bij honden die Granaatappel kregen toegediend, tonen de resultaten een verbetering van de verteerbaarheid van ruwe vezels. Granaatappel heeft ook een significante gunstige invloed op de fecale pH en de productie van ammoniak en lactaat. Er is dus een positieve impact op de darm fermentatie bij honden (JOSE & al, 2017).

Bovendien herstelt Granaatappel de concentraties aan rode bloedcellen (glutathion, catalase) en vermindert het lipide peroxidatie.

Wacht niet langer om te smullen van deze heerlijke vrucht die in talrijke culturen synoniem staat voor overvloed, welvaart, vruchtbaarheid en liefde!

Betrokken Miloa producten: