» Taurine

Facebook

Instagram

youTube

Taurine

Taurine is een aminozuur. Aminozuren zijn moleculen die voorkomen in de samenstelling van proteïnen. Er zijn er twintig. Een aantal ervan zijn essentiële aminozuren. Deze kunnen niet door het organisme zelf worden aangemaakt en moeten worden aangevoerd via de voeding. Niet essentiële aminozuren kan het lichaam wel zelf aanmaken.

Bij honden zijn er tien essentiële aminozuren, bij de kat zijn er elf. Het verschil tussen de twee diersoorten ligt juist bij taurine. Taurine is namelijk essentieel voor katten, maar niet voor honden.

KENMERKEN

Taurine heeft een bijzondere eigenschap, namelijk dat het in tegenstelling tot andere aminozuren geen deel uitmaakt van proteïnen. Het is een zogenaamd vrij aminozuur. Taurine is in grote hoeveelheid aanwezig in de hersenen, het netvlies, de hartspier, de skeletspieren, de lever, de bloedplaatjes, de leukocyten, de melk en het galzuur. Taurine bindt zich aan galzuur om de absorptie van voedingslipiden te bevorderen. Daarom is het zo belangrijk voor de leverfunctie.

Bij katten is taurine het enige aminozuur dat deze functie kan vervullen, in tegenstelling tot andere dieren die ook glycine kunnen gebruiken. Dit maakt dat taurine voor katachtigen een essentieel aminozuur is. Vlees, melk en melkproducten zijn belangrijke bronnen van taurine. In planten komt het bijna niet voor.

EIGENSCHAPPEN

Taurine speelt een rol bij de groei, de werking van het zenuwstelsel en bij de neutrofiele functie in de immuunrespons. Het is ook een krachtig antioxidant.

  • Ontwikkeling van de fœtus en voortplanting:

Taurine is absoluut noodzakelijk voor de goede ontwikkeling van de fœtus. Het speelt de rol van neurotransmitter en neuromodulator op het niveau van het centrale zenuwstelsel en zorgt mee voor de hersenontwikkeling. Een langdurig tekort aan taurine bij katten kan leiden tot lage overlevingskansen van de babykatjes, cerebellaire dysgenesie, afwijkingen aan de achterpoten, thoracale kyfose (abnormale kromming van de wervelkolom met dorsoventrale vernauwing van de borstholte), netvliesdegeneratie en een slechte hartontwikkeling. Soms wordt zelfs hydrocefalie vastgesteld, of ook anencefalie. Als de babykatjes overleven, zijn ze klein en zwak (HAND & al, 2010 ; LAMBERT & al, 2015).

Taurine verhoogt het gehalte aan LH en aan testosteron. LH is het luteïniserend hormoon. Het wordt aangemaakt in de hypofyse. Een tekort aan LH veroorzaakt een tekort aan geslachtshormonen.

Bij vrouwtjes is LH absoluut noodzakelijk voor het stimuleren van de eisprong en de verdere ontwikkeling van follikels. Bij mannetjes wordt LH gelinkt aan libido. Taurine verhoogt de hoeveelheid en de motiliteit van de zaadcellen. Het verhoogt SOD en glutathion in het ejaculaat (Nutrient Requirements of Dogs and Cats, 2006 ; TOMI & al, 2006).

  • Cardiologie:

Taurine is heel belangrijk voor de hartfunctie. Dieren met een hartziekte hebben lagere gehaltes aan taurine. Een tekort aan taurine kan leiden tot een gedilateerde cardiomyopathie, die zou kunnen verklaard worden door de rol van taurine bij het reguleren van de calciumfluxen op het niveau van de myocardvezels, met inotrope werking (HAND & al, 2010 ; BKAILY & al, 2019).

Verschillende gevallen van hartaandoeningen, veroorzaakt door een tekort aan taurine, werden beschreven bij honden, zoals bijvoorbeeld bij de Terre-Neuve en de Golden Retriever, en komen voor bij honden die worden gevoed met veganistisch hondenvoer of voedsel dat arm is aan dierlijke proteïnen. Taurine heeft een antiaritmische werking en voorkomt hypertrofie van de myocyten veroorzaakt door angiotensine II (BACKUS & al, 2003 ; HAND & al, 2010 ; HUTCHINSON & al, 2012 ; KAPLAN & al, 2018 ; BKAILY & al, 2019).

Betrokken Miloa producten: