» Aziatische ginseng

Facebook

Instagram

youTube

Aziatische ginseng

Panax ginseng

Ginseng behoort tot de familie van de araliaceae en is afkomstig uit China en Korea. In de fytotherapie wordt de wortel sinds duizenden jaren gebruikt als tonicum voor Qi, bron van vitale energie.

Het is een plant die erg wordt gewaardeerd en heel veel wordt gebruikt. In 2003 werd geschat dat meer dan 6 miljoen Amerikanen regelmatig ginseng innamen (RADAD & al, 2006).

KENMERKEN

Aziatische ginseng of Panax ginseng is een neurobeschermer die zorgt voor het behoud van de structurele integriteit van de neuronen. Het verbetert het geheugen en de fysieke capaciteiten.

EIGENSCHAPPEN

  • Adaptogeen:

Panax ginseng is een adaptogeen (WIKLUND & al, 1999 ; KIEFER & PANTUSO, 2003 ; RADAD & al, 2006). Het is een tonicum dat de homeostase herstelt (NOCERINO & al, 2000). Het ontwikkelt de fysieke prestaties, de vitaliteit (KENNEDY & SCHOLEY, 2003).

Panax ginseng verbetert het eiwit- en vetmetabolisme en vermindert insulineweerstand (OSHIMA & al, 1987 ; OHNISHI & al, 1996 ; LEE & al, 2006). Op het niveau van het koolhydratenmetabolisme verbetert Panax ginseng het intracellulaire transport van glucose, moduleert het de secretie van insuline, vermindert het de nuchtere bloedglucosespiegel, verbetert het de glucosetolerantie en verhoogt het de insulinereceptoren (SUZUKI & al, 1989 ; TCHILIAN & al, 1991).

  • Neurobeschermer:

De geneeskrachtige eigenschappen van ginseng op het niveau van het centraal zenuwstelsel zijn talrijk en werden heel precies onderzocht sinds vele jaren. Het vermindert de vrije radicalen en de pro-inflammatoire mediatoren zoals IL-1, IL-6, TNF alfa, de leukotriënen (KIM & al, 1998 ; WAHHAB & AHMED, 2004 ; AALINKEEL & al, 2017). Panax ginseng vermindert aanzienlijk de b-amyloïd peptiden die in verband worden gebracht met de ernst van de tekenen van seniele dementie (CHEN & al, 2006 ; AALINKEEL & al, 2017).

Ginseng verbetert de aandacht, de exploratie, de reacties op het gehoor. Het versterkt de psycho-cognitieve vaardigheden (D’ANGELO & al, 1986 ; PARK & al, 1994 ; ZHANG & al, 1990, 2008 ; ELLIS & al, 2002 ; CHOI, 2008). Panax ginseng verbetert ook de prestaties bij visuele en auditieve reactietesten en bij testen voor rekenen, logisch nadenken en motoriek (KENNEDY & SCHOLEY, 2003), omdat het de cholinerge functies verhoogt en de concentratie aan dopamine, serotonine en norepinefrine in de hersenen doet toenemen (RADAD & al, 2006). Het herstelt het geheugen na een amnesiërende behandeling met scopolamine omdat het een invloed heeft op de gehaltes aan serotonine en acetylcholine (WANG & al, 2010).

Panax ginseng vermindert neuronale apoptose (RADAD & al, 2006 ; CHOI, 2008). Het verhoogt de neurale plasticiteit en het BDNF, een zenuwcelstimulerende factor die afkomstig is van de hersenen. Dat zorgt voor een verhoogd aantal synapsen in de hippocampus (CHENG & al, 2005). Het zorgt voor een goed gebruik van glucose in de hersenen (KENNEDY & SCHOLEY, 2003) en beschermt de hersenen tegen de gevolgen van ischemie en van neurotoxinen omdat het met name de massieve aanvoer van calcium verhindert door inhibitie van het Na + kanaal, het bestrijden van lipidenperoxidatie, het remmen van de vorming van malondialdehyde en het verhogen van SOD, katalase en glutathion peroxidase (NISHIYAMA & al, 1994 ; KIM & al, 1998 ; RADAD & al, 2003, 2004, 2006 ; VAN KAMPEN & al, 2003).

Ginseng beschermt de neuronen tegen de toxiciteit van glutamaat (belangrijke neurotransmitter) wanneer deze in te hoge concentraties aanwezig is. Glutamaat is toxisch in geval de aanwezige hoeveelheid ervan de maximale dosis overschrijdt, wat gebeurt bij een aanval van epilepsie, bij hypoxie, bij hypoglykemie of bij neurodegeneratieve ziekten. Het heeft een stimulerende werking op de NMDA-receptoren, veroorzaakt oxidatieve stress en zorgt voor een te grote toevoer aan calcium, dat op zijn beurt de synthese induceert van proteasen, endonucleasen en lipasen, en die beschadigen de cellen. Panax ginseng verhoogt beduidend het overleven van de neuronen omdat het de integriteit ervan beschermt en zorgt voor een vermindering van de vrije radicalen.

  • Immunostimulant:

Panax ginseng is een immunostimulant. Het verhoogt fagocytose, de activiteit van de Natural Killer, de productie van interferon, de productie van antilichamen, de chemotaxis van PMN, het aantal T-cellen (SCAGLIONE & al, 1990, 1996, 2001 ; BLUMENTHAL, 2003 ; KIEFER & PANTUSO, 2003).

In een onderzoek met melkkoeien verhoogt het de efficiëntie van het aangeboren immuunsysteem (HU & al, 2001). Panax ginseng verhoogt de doeltreffendheid van vaccins en verlaagt de frequentie van ademhalingsziekten (SCAGLIONE & al, 1996).

Ginseng is een ware bondgenoot voor uw neuronen!

Betrokken Miloa producten: